Služby

Výstavba nového samoobslužného umývacieho zariadenia alebo nahradenie existujúceho je úloha, ktorá musí byť preštudovaná z hľadiska mnohých faktorov. To je  dôvod, prečo má investor odbornú podporu pri všetkých fázach investičného procesu.

 • Akvizícia všetkých potrebných informácií
 • Analýza trhu
 • Predbežný návrh a cenové ponuky
 • Poradenstvo v oblasti  posudzovanie lokality  umiestnenia prevádzky
 • Projektová dokumentácia
 • Poradenstvo pri získavaní povolení a inžinierskej činnosti, zastupovanie na úradoch
 • Poradenstvo ohľadom vypúšťania odpadových vôd, odpadové hospodárstvo
 • Voľba strojového vybavenia
 • Architektúra  ,, Executive kresby“
 • Vymedzenie a realizácia vodných diel
 • Realizácia – stavebná činnosť
 • Poradenstvo pri kolaudácii, revízne správy
 • Porealizačný servis zariadení
 • Zákaznícky servis
 • Poradenstvo v oblasti marketingu na podporu predaja
 • Simulácie hospodárskeho výsledku, podnikateľský zámer
 • Poradenstvo v oblasti získavania zdrojov
 • Poradenstvo v oblasti poistenia
 • Správcovská činnosť
Tags: